Pagnenegosyo

Neg face.jpg
PagNeg 1.jpg
Neg face.jpg
PagNeg 1.jpg

Pagnenegosyo

4.00
"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."
-Winston S. Churchill

Tinawag ka ba ng Panginoon para yumaman at makapagbigay sa Kanyang gawain?

Alamin kung bakit yayaman lamang tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng PAGNENEGOSYO at kung paano ito magagawa sa munting booklet na ito.

Praktikal na karunungang matatagpuan sa Biblia sa simpleng pagtuturo ng may-akda ayon sa kanyang pinagaralan at karanasan uko sa PAGNENEGOSYO ang iyong mababasa dito sa isinaling bahagi ng kanyang bagong libro, The Power to Create Righteous Wealth. Akmang-akmasa ating panahon ang positibong mensahe nito sa mga Cristianong Pilipino na nais maging mayaman sa paningin ng kanilang Diyos at kapwa tao.

DETAILS:

  • Weight: 100 g
  • Size: 4.1 x 0.25 x 7 in
  • 84 pages
  • Paperback
  • Color may vary slightly

This product is on stock. Please allow 2-3 business days for delivery within the Philippines. International orders may take longer to ship depending on location.

Quantity:
Add To Cart